کنترل پمپ ،تولید کننده بوستر پمپ های آبرسانی دور متغیر و آتشنشانی دور ثابت با استاندارد روز دنیا

فیلم ها

مقدم شما را در هجدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات گرامی میداریم.

زمان: 29 مهر تا 2 آبان ماه 1398

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن 10-11

ساعت بازدید: 9 صبح تا 5 بعدازظهر

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات
نقشه سالن 10-11 نمایشگاه تاسییسات