فرم سفارش آبرسانی

جهت سفارش پمپ آبرسانی فیلدهای زیر را تکمیل نمایید.

فرم سفارش بوستر پمپ آبرسانی

  • میتوانید فایل مربوط به اطلاعات بوستر پمپ آبرسانی ساختمان خود را ارسال نمایید
    Drop files here or
  • ارتفاع و نوع ساختمان(اداری -تجاری-صنعتی و..) از محل قرار گیری الکتروپمپ و تعداد واحدها و هد و دبی مورد نیاز ساختمان و نوع استفاده از بوستر پمپ (آب شرب-صنعتی-بهداشتی و یا......)