پمپ های سانتریفیوژ

پمپ سیرکولاتور
پمپ های سانتریفیوژ:
پمپ سانتریفیوژ
پمپ سانتریفیوژ

پمپ های سانتریفیوژ، معمولا از یک یا چند چرخ متحرک پره دار تشکیل شده که محور دوران موتور به آن متصل میباشد. این چرخ متحرک، در داخل محفظه ای بنام بدنه قرار دارد. مایع، از سوراخ مرکزی چرخ دوار بصورت محوری وارد چرخ شده و بعد از لغزیدن از لابلای پره های پروانه به طریق مماسی و شعاعی به سمت پیرامون پروانه دوران میکند.

گردش پره ها، موجب ایجاد نیروی گریز از مرکز شده و در نتیجهء فشار، سرعت سیال و در نهایت انرژی سیال داخل ماشین افزایش یافته و سیال را به طور پیوسته به جریان می اندازد. در اطراف چرخ، محفظه ای قرار دارد که مایع بعد از ترک چرخ دوار وارد آن شده و انرژی جنبشی آن به انرژی فشاری تبدیل و از طریق لوله رانش به خارج فرستاده میشود. همزمان با خارج شدن مایع، در امتداد پره ها  و در بخش میانی چرخ، خلا ایجاد میگردد.

برای اینکه مایع در ضمن دوران چرخ بتواند انرژی لازم را برای خارج شدن کسب نماید، باید چرخ گردنده پر از مایع باشد. برای این کار، در انتهای لوله مکش، یک سوپاپ قرار داده میشود. روش کار پمپ ها، دمنده ها و کمپرسورها مشابه هم میباشد، بجز آنکه در دمنده ها سیال قابل تراکم در جریان بوده و حجم سیال در عبور از چرخ متحرک کم میگردد در حالی که حجم سیال عبور کننده از پمپ ها، عملا ثابت میماند.

امتیازات و ویژگی های پمپ های سانتریفیوژ:

پمپ های ساننتریفیوژ دارای دو مزیت عمده هستند:

الف) جریان مایع در آن یکنواخت میباشد

ب) اگر لوله تخلیه پمپ، مسدود و یا تنگ گردد، فشار زیادی که برای پمپ مضر است، تولید نکرده و بار آن به اندازه ای نمیرسد که موتور محرک آنرا از کار بیاندازد.

محدوده H(هد) و Q(دبی) پمپ های سانتریفیوژ، وسیع بوده و در نتیجه پمپ های سانتریفیوژ نسبت به هم ممکن است از اجزای متفاوتی تشکیل شده باشند.

تقسیم بندی پمپ های سانتریفیوژ

پمپ های سانتریفیوژ را بر اساس یک تقسیم بندی اصولی در انواع زیر شناسایی میکنند:

الف) تعداد پروانه ها: بعضی پمپ ها، فقط از یک پروانه تشکیل شده اند که معمولا به آنها <<تک طبقه>> میگویند و به پمپ هایی که از چند پروانه تشکیل شده اند <<چند طبقه>> میگویند که در این حالت پروانه ها بصورت سری به یکدیگر متصل هستند.

ب) وضعیت محور پروانه: محور پروانه پمپ های تک طبقه یا چند طبقه ممکن است بر حسب کاربرد بصورت افقی یا عمودی قرار گیرد.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest