دسته بندی: ساخت بوستر پمپ آبرسانی دور متغیر با الکتروپمپ های افقی رادپمپ

برای مشاهده محصولات بر روی آنها کلیک کنید

بوستر پمپ های ساخته شده با الکتروپمپ های تمام استیل راد پمپ ایران  دارای موتور آب خنک داخلی می باشد.آب بندی فوق العاده این الکتروپمپ ها باعث شده که در داخل آب نیز بخوبی کار کنند.