آدرس : تهران – خ سعدی شمالی – ک معمار مخصوص – پاساژ چلچراغ- ط منفی1 – واحد7

تعمیر نگهداری و عیب یابی پمپ

تعمیر پمپ
تعمیرات و نگهداری به مجموعه ای از برنامه ها و اقدامات به منظور نگهداشتن تجهیزات در سطح قابل قبول از نظر عملیاتی (نگهداری) و یا بازگرداندن تجهیزات معیوب به چرخه استفاده و بهره برداری اتلاق می شود و نتیجه مورد انتظار از این اقدامات ایجاد آمادگی، حفظ قابلیت عملیاتی، تداوم و استمرار عملیاتی تجهیزات می باشد. که هدف اصلی این فرآیند پاسخ گویی کارا، موثر و سریع در سطح استاندارد می باشد.
پمپ  ها تجهیزات مکانیکی می باشند که در صنایع مختلف برای جابجایی انواع سیالات بکار گرفته می شوند، به همین دلیل می بایست ازبرنامه تعمیرات و نگهداری مشخصی پیروی نمود.

عیب یابی پمپ ها

 

عیب کم بودن دبی خروجی است

علل آن موارد زیر است :

 1. جهت دوران اشتباه است.
 2. بالا بودن فشار خروجی
 3. پمپ نشتی داخلی دارد.
 4. پمپ هواگیری نشده است.
 5. پروانه مسدود یا شکسته شده است.
 6. سرعت دورانی پمپ پایین است.
 7. در پمپ های چند مرحله ای پروانه اشتباه نصب شده است.
 8. ویسکوزیته (لزجت) سیال بالا است.
 9. مکانیکال سیل خراب شده است و به داخل پمپ مکش هوا داریم.
 10. مشکل در اتصالات لوله و سیستم آب بندی پمپ

عیب ناچیز بودن دبی خروجی پمپ است

علل آن موارد زیر است :

 1. گرفتگی خط ورودی هوا یا پمپ
 2. گرفتگی شیر ورودی یا فیلتر مکش
 3. جهت دوران محرک اشتباه است.
 4. سرعت محرک خیلی پایین است.

عیب پایین بودن فشار خروجی است

علل آن موارد زیر است :

 • پایین بودن سرعت دورانی
 • هوا به طور پیوسته به داخل پمپ نفوذ می کند.
 • لوله مکش به طور کامل توسط سیال پر نمی شود.
 • پمپ دارای هوا است.
 • افت فشار در لوله مکش بالا است.
 • رینگ های سایشی فرسوده شده یا لقی داخلی خیلی بالا است.
 • دبی خیلی بالا است
 • ویسکوزیته (لزجت) سیال از ویسکوزیته که پمپ برای آن طراحی شده بیشتر است.
 • شیر مکش مسدود شده است.
 • جهت دوران پمپ اشتباه است.

مشاوره و فروش انواع بوستر پمپ آبرسانی و آتش نشانی 

پمپ

عیب فشار خروجی صفر است

علل آن موارد زیر است :

 1. سیال در لوله مکش وجود ندارد.
 2. کوپلینگ و شفت بررسی شود.
 3. پروانه از شفت جدا شده است.

عیب در ابتدا پمپ به درستی کار می کند اما پس از مدتی دبی افت چشمگیری می کند

علل آن موارد زیر است :

 1. در لوله مکش گردابه شکل گرفته
 2. لوله مکش مسدود شده
 3. هوا به داخل پمپ نفوذ می کند.
 4. پمپ هوا گرفته است.
 5. لوله مکش به طور کامل از سیال پر نشده است.

عیب زیاد بودن توان مصرفی موتور یا به اصطلاح تریپ دادن موتور

علل آن موارد زیر است :

 • بالا بودن سرعت دورانی پمپ
 • اشتباه بودن جهت دوران پمپ
 • زیاد بودن دبی برداشت
 • بالا بودن ویسکوزیته سیال از ویسکوزیته ای که پمپ برای آن طراحی شده است.
 • سفت شدن پکینگ ها
 • پروانه مسدود شده است.
 • جنس پکینگ مناسب نیست.
 • موتور خراب شده است.
 • روانکاری لازم انجام نشده است.
 • قطعات ثابت و دوار روی یکدیگر تماس دارند.

عیب ارتعاش پمپ است

علت آن موارد زیر است :

 1. بالا بودن سرعت دورانی پمپ
 2. شل بودن قطعات متحرک پمپ
 3. پدیده ی کاویتاسیون
 4. پمپ دارای هوا است.
 5. ویسکوزیته ی سیال از ویسکوزیته ای که پمپ قادر به جابجایی است بیشتر است.
 6. دبی مورد استفاده خیلی کم است.
 7. بالا بودن سرعت دورانی
 8. تماس قطعات دوار با قطعات ثابت با یکدیگر
 9. شفت دارای تاب است و یا هم راستا نیست.
 10. یاتاقان ها معیوب است.
 11. پروانه مسدود شده است.
 12. تنش و فشار از لوله ها به پمپ منتقل شده است.

 

عیب نشتی سیستم آببندی از نوع پکینگ است

علت آن موارد زیر است :

 1. شفت یا بوش شفت در محل تماس با پکینگ آسیب دیده است.
 2. پکینگ به صورت صحیح نصب نشده است.
 3. تاب داشتن و همراستا نبودن شفت
 4. بالانس نبودن قطعات دوار
 5. پکینگ مناسب انتخاب نشده است.
 6. خنک کاری پکینگ مناسب نیست و پکینگ فرسوده است.

عیب گرم شدن یاتاقان است

علت آن موارد زیر است :

 • خراب بودن یاتاقان ها
 • کم یا زیاد بودن روغن
 • استفاده کردن از پمپ در دبی های پایین
 • عدم روغنکاری و گریس کاری مناسب
 • بالا رفتن دمای محفظه یاتاقان و عدم خنک کاری مناسب
 • بالا بودن سرعت دورانی پمپ
 • معیوب بودن سیستم روانکاری
 • استفاده کردن از روغن نامناسب
 • آلوده بودن روغن و دارای ناخالصی بودن روغن
 • تاب داشتن و هم راستا نبودن شفت

تعمیرات پمپ

عیب خراب شدن مداوم یاتاقان است

علت آن موارد زیر است :

 • یاتاقان به صورت نادرست نصب شده است.
 • محفظه بیرینگ اشکال دارد.
 • تاب داشتن و هم راستا نبودن شفت
 • نفوذ ذرات و آب به داخل بیرینگ
 • روغنکاری و گریس کاری نامناسب
 • ارتعاش بیشتر از حد دستگاه
 • مناسب نبودن بیرینگ ها
 • بی کیفیت بودن و تقلبی بودن بیرینگ
 • کم یا زیاد بودن روغن
 • بیشتر از حد بودن نیروی محوری و شعاعی
 • تماس قطعات دوار روی قطعات ثابت
 • بالا بودن سرعت پمپ

عیب گرم شدن بیشتر از حد و گریپاژ کردن پمپ است

علت آن موارد زیر است :

 1. فرسوده شدن بلبرینگ ها
 2. مسدود شدن شیر مکش
 3. ساییده شدن قطعات ثابت و دوار روی هم
 4. پایین بودن دبی مورد استفاده از پمپ
 5. هم راستا نبودن شفت
 6. رخ دادن پدیده کاویتاسیون
 7. وجود ناهماهنگی و نابالانس بودن قطعات دوار
 8. عدم وجود سیال کافی در لوله مکش

هزینه های تعمیر و نگهداری

رسیدن به بیشترین زمان عمر کاری پمپ نیاز به ملاحظات ویژه ای در طراحی سیستم (لوله کشی و غیره)، طراحی و انتخاب پمپ، نصب و سرویس منظم و با کیفیت پمپ و تجهیزات آن دارد. هزینه تعمیر و نگهداری وابسته به زمان و دفعات تعمیرات و همچنین هزینه جنس و قطعات مصرف شده در آن می باشد. طراحی پمپ از طریق عواملی مانند هیدرولیک پمپ، جنس قطعات، اجزا پمپ و قابلیت دسترسی قطعات هنگان سرویس، می تواند به شدت بر روی این هزینه ها اثر بگذارد.
خواب پمپ ها ناشی از خرابی (Downtime) را می توان با استفاده از برنامه های تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه و همچنین برنامه ریزی تعمیرات اساسی پمپ درزمان تغییرات فرآیندهای تولید و یا تعطیلات سالانه به حداقل رساند. گرچه خرابی ها ناخواسته را نمی توان به دقت پیش بینی کرد ولی می توان با محاسبه آماری زمان مابین خرابی ها (Mean time between failures) و همچنین با استفاده از سیستم های کنترل هوشمند تجهیزات تخمین زد.
از دست دادن تولید
هزینه خواب های ناخواسته خطوط تولید ناشی از خرابی های غیر منتظره و از دست دادن تولید از مهمترین موارد در مجموع هزینه چرخه عمر می باشد و حتی می تواند درحد هزینه تعویض قطعات باشد. تمامی موارد فوق که طول عمر کاری پمپ را تحت تاثیر قرار می دهند، می توانند بر روی هزینه خواب و از دست دادن تولید اثر بگذارند. بر خلاف طراحی های صورت گرفته و طول عمر مورد نظر برای تجهیزات و قطعات، در مواقعی خرابی ناخواسته پیش خواهد آمد. در مواردی که هزینه از دست دادن تولید قابل پذیرش نباشد، ممکن است از یک پمپ  یدکی که موازی پمپ اصلی نصب می گردد، به منظور کاهش ریسک استفاده گردد. در صورت استفاده از پمپ یدکی هزینه های اولیه افزایش خواهد یافت ولی هزینه از دست دادن تولید از بین می رود و یا حداقل کاهش می یابد.
تعمیرات و نگهداری پمپ های سانتریفیوژ
در ابتدا به بررسی برنامه تعمیرات و نگهداری پمپ های سانتریفیوژ که بیشترین مصرف را در صنعت به خود اختصاص داده می پردازیم.
بازرسی 
برنامه تعمیرات و نگهداری پمپ های سانتریفیوژ شامل انواع بازرسی های زیر می باشد. اگر سیال پمپ شونده ساینده و یا خورنده باشد و یا اگر محیط نصب پمپ انفجاری باشد. زمان بازرسی های دوره ای را به نحو مناسبی در زمان های کوتاه تر برنامه ریزی می شود.
1) تعمیرات و نگهداری روتین پمپ 
هر موقع نگهداری روتین را انجام می دهید می بایست اعمال زیر را نیز انجام شود:
– یاتاقانها را روانکاری کنید.
– آب بند را بازبینی کنید.
2) بازرسی های روتین
هر زمان بازرسی های روتین را انجام دهید، موارد زیر را مورد بازرسی قرار دهید.
– نویز غیر عادی، ارتعاش و دمای یاتاقانها مورد بررسی قرار گیرد.
– سطح روغن و شرایط آن را در روغن نمای بیرینگ ها مورد بازرسی قرار گیرد.
– نشتی محفظه آب بند را مورد بررسی قرار دهید.
– فشار خروجی پمپ را بازرسی کنید.
– اگر نشتی یکینگ ها از حد مجاز بیشتر بود، آنها را تنظیم و یا تعویض نمایید.
– نشتی پمپ و لوله کشی را بررسی کنید.
– ارتعاش پمپ را تحلیل کنید.
– دما را بازرسی کنید.
3) بازرسی های سه ماهه
کارهای زیر در بازه های سه ماهه انجام پذیرد:
– پیچ های فوندانسیون و پیچ های پایه موتور و پمپ را بررسی تا از محکم بودن آنها اطمینان کسب شود.
– آب بند مکانیکی را بررسی و درصورت نیاز تعویض گردد.
– حداقل هر سه ماه یکبار (2000 ساعت کارکرد) روغن موتور تعویض شود.
– همراستایی محور را بازرسی و در صورت نیاز مجددا تنظیم کنید.
– اگر شرایط محیطی نامناسب است و یا شرایط دیگری وجود دارد که باعث ایجاد آلودگی در روغن می شود، زودتر از موعد مقرر روغن تعویض گردد.
4) بازرسی های سالیانه
نظارت های زیر را در بازه زمانی سالانه انجام می پذیرد:
– توان مصرفی موتور مورد بررسی قرار گیرد.
– دبی پمپ را بررسی کنید.
– فشار پمپ را بررسی کنید.
اگر عملکرد پمپ مناسب با شرایط فرآیندی نمی باشد و شرایط فرآیندی نیز تغییر نکرده است، اعمال زیر را انجام دهید:
– پمپ را دمنتاژ کنید
– پمپ  را مورد بازبینی قرار دهید
– قطعات ساییده شده را جایگزین کنید.