ماه: اسفند 1397

شیرهای صنعتی

شیرهای صنعتی و انواع آن (قسمت اول)

هدف از نگارش این مقاله، آشنایی عمومی و کلی با شیرها، به خصوص شیرهای صنعتی و نوع کنترل آنها میباشد.ابتدا لازم است که تعریفی کلی از شیر داشته باشیم. شیرها قطعاتی در یک سیستم سیالاتی هستند که وظیفه تنظیم...
تماس سریع
X