روز: اردیبهشت 25, 1398

ترانسمیتر فشار

ترانسمیتر فشار

اندازه گیری فشار همواره یکی از پارامتر های مهم در صنایع بوده و هست. بدین منظور ابزاری بنام ترانسمیتر فشار (pressure transmitter، اندازه گیر فشار) ابداع شد. ترانسمیتر فشار وسیله ای است برای اندازه گیری فشار مایعات و گازها...
تماس سریع
X