بوسترپمپ دورمتغیر

بوسترپمپ دورمتغیر دستگاهی است شامل یک یا چندپمپ که به صورت سری یا موازی به همدیگر متصل می شوند.کنترل این سیستم برعهده درایو یا اینورتر می باشد.

نحوه کار بوسترپمپ دور متغیر چگونه است؟

فشار و آبدهی تامینی در بوسترپمپ های دورمتغیر توسط درایو(کنترلر)در هر زمان بررسی می شود.در صورت کاهش فشار از فشار تنظیمی مطلوب ،کنترلر فرمان استارت پمپ را صادر می کند.پس از رسیدن به فشار مطلوبی ،فرمان توقف را به پمپ ها صادر می کند.نقطه حائز اهمیت در بوسترهای دورمتغیر،در حین پمپاژ می باشد.بدلیل متغیر بودن مصرف آب ،سنسور در هر لحظه فشار را در خروجی پمپ ارزیابی می کند.فشار خوانده شده به کنترلر گزارش داده می شود.کنترل مانند پدال گاز ماشین دور الکتروموتور را بسته به فشار مطلوبی ،افزایش و یا کاهش می دهد.

نمایش دادن همه 13 نتیجه

تماس سریع
X