آدرس : تهران – خ سعدی شمالی – ک معمار مخصوص – پاساژ چلچراغ- ط منفی1 – واحد7

اینورتر بدفورد(BEDFORD) سری پمپی

شاید شما هم ندانید اینورتردر راه اندازی پمپ آب چه کاربردی دارد ؟
اینورترها مبدل هایی هستند که درالکترو پمپ های آبرسانی ازآنها استفاده می شود و یکی ازمهمترین وظایف اینورت ها تامین فشارآب با فشار ثابت آب جهت مصرف کننده

ادامه مطلب »

اینورتر بدفورد مدل b603bمخصوص پمپ آبرسانی