کلکتور

بوستر پمپ مناسب

مزایای استفاده از بوستر پمپ آبرسانی دور متغیر گروه کنترل پمپ

از جمله مزایای استفاده از بوستر پمپ های کنترل پمپ، میتوان به موارد زیر اشاره کرد: ۱.کاهش مصرف انرژی تا ۴۰ درصد بدون افت فشار آب ۲.راه اندازی و توقف نرم الکتروپمپ ها که مزایایی از جمله : a)جلوگیری...
تماس سریع
X