آدرس : تهران – خ سعدی شمالی – ک معمار مخصوص – پاساژ چلچراغ- ط منفی1 – واحد7

پمپ های پروانه ای

پمپ های پروانه ای

پمپ های پروانه ای:

پمپ های پروانه ای پمپ هایی هستند که عضو حرکتی آنها یک روتور پره دار بوده و روی محور چرخنده سوار میباشد. وظیفه روتور، افزایش اندازه گشتاور حرکت سیالی است که از داخل پروانه عبور مینماید. درواقع با چرخش یک پروانه که پره هایش شکل مناسبی دارد، ذرات سیال در امتداد مسیرهایی از سمت مکش به سمت دهش به حرکت در می آید. جریان سیال داخل گذرگاه های پروانه، سبب شتاب ذرات و در نتیجه افزایش انرژی سینتیکی سیال میشود. این انرژی جنبشی در حلزونی یا دیفیوزر به فشار تبدیل میشود. دیفیوزرها یک سری گذرگاه های ثابت هستند که پروانه را احاطه کرده اند. مقطع عرضی دیفیوزر طوری طراحی میشود که بطور پیوسته افزایش یابد. براساس معادله برنولی، با افزایش سطح مقطع، انرژی سینتیکی به فشار تبدیل خواهد شد.

بوستر پمپ آبرسانی گروه کنترل پمپ 

طبقه بندی انواع پمپ های پروانه ای

با توجه به شکل پروانه و فضای تخلیه، پمپ های پروانه ای به چهار گروه زیر طبقه بندی میشوند:

الف) پمپ های سانتریفیوژ (شکل A): با جریان شعاعی، پروانه این پمپ ها از یک سری پره که بین دو دیسک قرار گرفته اند تشکیل شده. لبه های ورودی این پره ها موازی یا شیب داده شده و با محور پروانه و لبه های خروجی موازی میباشند.

ب) پمپ های مارپیچی یا حلزونی (شکل B): هم جریان شعاعی و هم محوری دارند. پروانه آنها پوشیده یا یا باز میباشد و دارای چندین پره است که لبه های ورودی و خروجی پره ها نسبت به محور پروانه شیب داده شده و داخل یک حلزونی تخلیه میشوند.

ج) پمپ های قطری (شکل C): هم جریان شعاعی و هم محوری دارند. پروانه آنها پوشیده یا باز میباشد و دارای چندین پره است که لبه های ورودی و خروجی آنها نسبت به محور پروانه شیب داده شده است. همچنین دارای یک رینگ راهنما میباشند که بعنوان قسمت جمع کننده محفظه پمپ محسوب میشوند. پره های راهنما، به محفظه پمپ متصل شده اند. شکل پره های راهنما و نحوه قرار گیری آنها، در راندمان پمپ تاثیر به سزایی دارند. این نوع پمپ، گاهی پمپ کاسه ای نیز نامیده میشود.

د) پمپ های جریان محوری (شکل D): جریان در داخل پروانه بصورت محوری بوده و دارای چندین پره به شکل ملخ میباشند.

با توجه به هد کل، پمپ ها ممکن است به گروه های زیر طبقه بندی شوند:

الف) هد پایین: که هد کل  H<20m میباشد

ب) هد متوسط: که 20m<H<60m میباشد

ج) هد بالا: که H>60m میباشد

گروه اول شامل تمام انواع پمپ های پروانه ای میباشد. گروه دوم شامل پمپ های سانتریفیوژ وبعضی از پمپ های مارپیچی و قطری و گروه سوم فقط شامل پمپ های سانتریفیوژ میباشند.

پمپ چند طبقه

هر پروانه با توجه به سرعت چرخش و دبی تخلیه اش، هد کل مشخصی دارد. اگر هد کل از این میزان تجاوز نماید باید چندین پروانه بطور سری به یکدیگر متصل شود. در این حالت، فشار تولید شده توسط هر پمپ باید با یکدیگر جمع شود. به این پمپ ها، پمپ های چند طبقه میگویند.

اگر چندین پروانه، بطور موازی به یکدیگر متصل شوند، آنگاه دبی تخلیه برابر با مجموع دبی های تخلیه هریک از پمپ ها خواهد شد. در مواقعی که دبی تخلیه، بالا و هد کل کم باشد، پمپ های سانتریفیوژ که بصورت موازی به یکدیگر متصل شده اند، بر پمپ های قطری و جریان محوری ارجهیت دارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *